Forretningsfører

 

En forretningsfører er en person som er ansatt av et styre eller en generalforsamling for å lede den daglige driften av et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap (ASA). Forretningsføreren er ikke et styremedlem, men er underlagt styrets instruksjoner.

 

Roller og ansvar

Typiske oppgaver for en forretningsfører inkluderer:

  • Daglig ledelse: Ansvar for den daglige driften av selskapet, inkludert ansettelser, innkjøp og salg.
  • Implementering av strategi: Gjennomføring av styrets strategiske beslutninger.
  • Økonomistyring: Ansvar for selskapets regnskap, budsjett og rapportering.
  • Representasjon: Representasjon av selskapet utad.
  • Personaladministrasjon: Ansvar for ansettelser, opplæring og personaladministrasjon.

 

Forretningsførerens rolle og ansvar er definert i aksjeloven og selskapets vedtekter. Forretningsføreren har et personlig ansvar for å følge gjeldende lover og regler, og kan bli stilt til ansvar for brudd på disse.

 

Forretningsføreren rapporterer til styret og er underlagt styrets instruksjoner. Revisor har rett til å kontrollere forretningsførerens virksomhet.

 

Forretningsføreren bør ha relevant utdanning og erfaring innen ledelse, økonomi og administrasjon. Gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere og lede andre er også viktige egenskaper.

 

24SevenOffice: Et verktøy for effektiv støtte til forretningsførere

24SevenOffice tilbyr et brukervennlig regnskapsprogram med funksjoner som kan være til stor hjelp for forretningsførere, for eksempel:

  • Fakturering: Automatisk generering og sending av fakturaer.
  • Lønn og personal: Håndtering av lønnsberegning, utbetalinger og personaladministrasjon.
  • Prosjektledelse: Verktøy for planlegging, styring og oppfølging av prosjekter.
  • Budsjett og rapportering: Automatisk generering av budsjetter og rapporter.
  • Bilagshåndtering: Digital håndtering av bilag og fakturaer.

 

 

Det er viktig å søke profesjonell rådgivning fra en regnskapsfører, rådgiver eller statlige instanser for å sikre riktig håndtering av bedriftens økonomi.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action