Forsinkelsesgebyr

 

Forsinkelsesgebyr er et gebyr som kan ilegges en skyldner som ikke betaler en faktura innen forfallsdato. Gebyret er ment å være et insentiv til å betale i tide og en kompensasjon til kreditor for de kostnadene forsinkelsen medfører.

Hvor mye kan et forsinkelsesgebyr være?

Forsinkelsesgebyret kan ikke være høyere enn det som er rimelig i forhold til forsinkelsens omfang. Loven sier at gebyret ikke kan være høyere enn 8 % av den forfalne summen per år.

Når kan et forsinkelsesgebyr kreves?

Forsinkelsesgebyr kan kreves når:

  • Fakturaen er forfalt
  • Skyldneren har mottatt purring
  • Det er avtalt et forsinkelsesgebyr i fakturaen eller i en avtale mellom partene

 

Forsinkelsesrente vs. forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesrente er en rente som beregnes av den forfalne summen. Forsinkelsesgebyr er et fast beløp som ilegges i tillegg til forsinkelsesrenten.

 

Det kan være vanskelig å vite hvor mye man kan kreve i forsinkelsesgebyr. Det er også viktig å sørge for at man har fulgt alle formkrav før man krever forsinkelsesgebyr.


Ønsker du å lære mer om hvordan Purring og inkasso i 24SevenOffice er et effektivt verktøy for oppfølging av bedriftens fakturaer? Se vårt webinar on-demand her.

 

Se on-demand webinar om purring og inkasso i 24SevenOffice