Forskuddstrekk

 

Forskuddstrekk er et beløp som trekkes fra lønnen din før du mottar den. Dette beløpet representerer en forskuddsbetaling av skatten du skal betale for inntektsåret.

 

Beregning av forskuddstrekk

Forskuddstrekk beregnes basert på en rekke faktorer, inkludert:

  • Din inntekt: Hvor mye du tjener i løpet av året.
  • Din skatteklasse: Hvilken skatteklasse du tilhører avhenger av din sivilstand og om du har barn.
  • Fradrag: Du kan ha rett til å få fradrag for diverse utgifter, som for eksempel pendlerfradrag eller barnehageutgifter.

 

Forskuddstrekk trekkes fra lønnen din av arbeidsgiveren din og betales inn til staten. Du kan også betale forskuddstrekk direkte til Skatteetaten hvis du er selvstendig næringsdrivende eller pensjonist.

 

Særlige beregningsregler for forskuddstrekk

  • Næringsdrivende: Forskuddstrekk for næringsdrivende beregnes basert på forventet inntekt.
  • Pensjonister: Forskuddstrekk for pensjonister beregnes basert på pensjonsutbetalinger.
  • Aksjeinntekter: Aksjeinntekter beskattes separat og kan føre til forskuddstrekk.

 

Arbeidsgivers ansvar knyttet til forskuddstrekk

 

Som arbeidsgiver må du opprette en skattetrekkskonto hvor du setter inn forskuddstrekket etter å ha gjennomført trekket. Betalingen av forskuddstrekk skal skje annenhver måned, og du må summere beløpene for de to månedene i hver termin. Som arbeidsgiver har du både et økonomisk og strafferettslig ansvar for å foreta trekket og innbetale skatten.

 

Unntak fra trekkplikt

Det er unntak fra plikten til å foreta forskuddstrekk for små lønnsutbetalinger. Du kan la være å trekke skatt dersom:

 

  • Totalt forskuddstrekk i en måned ikke overstiger 100 kroner.
  • Lønnen til en person ikke overstiger 500 kroner i en måned.
  • Lønnen til en person ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av året og arbeidet utføres i arbeidsgiverens hjem eller fritidsbolig.

 

Du finner mer informasjon på nettsiden til skatteetaten.

 

Det er viktig å søke profesjonell rådgivning fra en regnskapsfører, rådgiver eller statlige instanser for å sikre riktig håndtering av bedriftens økonomi.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action