Fortjeneste

 

Fortjeneste, også kalt overskudd, er den positive forskjellen mellom inntekter og kostnader i en bedrift. Det er et viktig mål på bedriftens lønnsomhet.

Hvordan beregnes fortjeneste?

Fortjeneste beregnes ved å trekke kostnader fra inntekter.

Fortjeneste = Inntekter - Kostnader

 

Typer fortjeneste:

  • Driftsfortjeneste: Fortjeneste etter at driftskostnader er trukket fra inntekter.
  • Finansfortjeneste: Fortjeneste etter at finansinntekter og -kostnader er trukket fra driftsfortjenesten.
  • Årsresultat: Den endelige fortjenesten etter at alle skatter og avgifter er betalt.

 

Hvordan kan regnskapsførere bidra til å øke fortjenesten?

Regnskapsførere kan bidra til å øke fortjenesten på en rekke måter, for eksempel:

 

  • Gi bedriften råd om hvordan man kan redusere kostnader. Regnskapsførere kan analysere bedriftens kostnader og identifisere områder hvor man kan spare penger.
  • Hjelpe bedriften med å finne nye måter å generere inntekter på. Regnskapsførere kan gi bedriftsledelsen råd om nye produkter eller tjenester, nye markeder eller nye salgsstrategier.
  • Forbedre bedriftens effektivitet ved å automatisere manuelle prosesser. Regnskapsførere kan hjelpe bedriften med å implementere programvare og systemer som kan automatisere manuelle oppgaver, slik at bedriften kan spare tid og penger.
  • Gi bedriften råd om skatte- og avgiftsregler. Regnskapsførere kan hjelpe bedriften med å forstå og følge gjeldende skatte- og avgiftsregler, slik at bedriften kan unngå å betale for mye skatt.

 


Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action