Fortjenestemargin

 

Fortjenestemargin, også kalt bruttomargin, er et viktig mål på lønnsomheten til en bedrift. Den viser hvor mye penger bedriften tjener på hver krone de selger for.

Forklart mer i dybden er fortjenestemargin et økonomisk forhold som viser hvor mye av hver omsetningskrone som representerer overskudd. Med andre ord, det er den forskjellen mellom inntektene du har generert fra salg og kostnadene forbundet med produksjonen av tjenestene eller produktene du har solgt.

Du kan også definere fortjenestemargin som størrelsen på overskuddet før rentebærende utgifter, noe som betyr at det beregnes før skatt.

Det er viktig å merke seg at fortjenestemarginen ikke tar hensyn til hvordan selskapet har finansiert virksomheten, og derfor gir den ikke informasjon om hvor godt selskapet har lyktes. Fortjenestemarginen er derfor mest nyttig for å måle fortjenesten i et helhetlig marked eller i en analyse av konkurrenter.

 

Hvordan beregnes fortjenestemargin?

Fortjenestemargin beregnes ved å dividere fortjeneste med omsetning.

Fortjenestemargin = Fortjeneste / Omsetning

 

Hvilke typer fortjenestemarginer finnes?

  • Bruttofortjenestemargin: Fortjenestemargin beregnet på bruttofortjeneste (salgsinntekter - varekostnad).
  • Driftsfortjenestemargin: Fortjenestemargin beregnet på driftsfortjeneste (bruttofortjeneste - driftskostnader).
  • Nettofortjenestemargin: Fortjenestemargin beregnet på nettofortjeneste (driftsfortjeneste - finansinntekter/-kostnader - skatt).

 

Hvordan kan regnskapsførere øke fortjenestemarginen?

Regnskapsførere kan bidra til å øke fortjenestemarginen på en rekke måter, for eksempel:

 

  • Redusere varekostnadene: Forhandle bedre avtaler med leverandører, finne alternative leverandører eller redusere lagerbeholdningen.
  • Øke salgsinntektene: Øke prisene, lansere nye produkter eller tjenester, eller selge mer til eksisterende kunder.
  • Redusere driftskostnadene: Automatisere manuelle prosesser, finne rimeligere leverandører av tjenester eller forhandle bedre avtaler med leverandører.

 


Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action