Fremførbart underskudd

 

Et fremførbart underskudd er et underskudd et selskap har opparbeidet seg i et regnskapsår, som kan trekkes fra i fremtidige år med overskudd. Dette gir bedrifter muligheten til å utnytte tap de har hatt, og dermed redusere skattebelastningen når de går bedre.

 

Regler for fremførbart underskudd

Alle bedrifter som er registrert i Norge, enten de er aksjeselskaper, enkeltpersonforetak eller andre organisasjonsformer, kan ha rett til å fremføre underskudd. Det er ingen begrensninger på størrelsen på underskuddet som kan fremføres.

Et fremførbart underskudd kan i utgangspunktet fremføres i 10 år fra det året underskuddet oppstod. Det er imidlertid mulig å få forlenget denne fristen ved å søke til Skatteetaten.

Fremførbart underskudd skal føres som en eiendel i regnskapet. Når bedriften har et overskudd i et fremtidig år, kan underskuddet trekkes fra overskuddet for å redusere skattebelastningen.

 

Hvilke fordeler er det med fremførbart underskudd?

  • Reduserer skattebelastningen: Ved å fremføre et underskudd kan bedriften redusere skattebelastningen i fremtidige år med overskudd.
  • Øker bedriftens likviditet: Bedriften slipper å betale skatt på et underskudd, noe som kan frigjøre midler til andre formål.
  • Gir bedriften en buffer: Et fremførbart underskudd kan gi bedriften en buffer i perioder med lav lønnsomhet.

 

 

Bokføring av fremførbart underskudd:

Første gangs bokføring

  • Underskuddet skal bokføres på konto 2080 "Udekket tap" i balansen.
  • Det er viktig å merke seg at all annen opptjent egenkapital må være benyttet før underskudd kan føres mot 2080.

 

Etterfølgende år

  • Ved overskudd i et senere år, kan det fremførbare underskuddet trekkes fra overskuddet.
  • Fradraget gjøres ved å debitere konto 2080 og kreditere konto 8990 "Udekket tap".

 

 

Det er viktig å søke profesjonell rådgivning fra en regnskapsfører, rådgiver eller statlige instanser for å sikre riktig håndtering av bedriftens økonomi.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action