Fritaksmetoden

 

Fritaksmetoden er en metode for å beregne skatt på gevinst ved salg av aksjer. Ved å bruke fritaksmetoden slipper du å betale skatt på gevinsten, men du mister også fradragsrett for tap på aksjer.

Med andre ord gir fritaksmetoden gir aksjeselskap muligheten til å unngå skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst fra investeringer i andre aksjeselskap. Dessverre er det ingen skattefordeler ved tap på salg av aksjer.

Fritaksmetoden gjelder for aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA).

 

Hvordan fungerer fritaksmetoden?

Fritaksmetoden fungerer ved at du beregner gevinsten på aksjesalget ditt ved å trekke kostprisen fra salgsprisen. Kostprisen er den summen du betalte for aksjene da du kjøpte dem.

Fritaksmetoden kan benyttes for en rekke ulike investeringer

 

  • Utbetaling av aksjeinntekt og gevinst eller tap ved salg av aksjer og egenkapitalbevis
  • Gevinst eller tap ved salg av andel i selskap med deltakerfastsetting
  • Utbetaling fra selskap med deltakerfastsetting.

I tillegg gjelder fritaksmetoden også for gevinst eller tap ved innløsning eller salg av andeler i et verdipapirfond, salg av eierandel i et interkommunalt selskap, og salg eller uttak av finansielle instrumenter med nevnte eierandel som underliggende objekt.

 

Du kan lese mer om fritaksmetoden på nettsiden til Skatteetaten.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action