Fritatt mva

 

Mva (merverdiavgift) er en avgift som ilegges på de fleste varer og tjenester som selges i Norge. Fritatt mva betyr at varen eller tjenesten er unntatt fra mva.

Fritatt mva betyr med andre ord at mva-loven gjelder for omsetningen av varen eller tjenesten, men at mva-satsen er 0%.


Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, helse- og utdanningstjenester, visse typer matvarer og landbruksprodukter, samt finansielle tjenester. Mva-fritak er ment å redusere kostnadene for viktige tjenester og produkter, og kan variere betydelig mellom forskjellige jurisdiksjoner.

 

Hvem kan få fritatt mva?

Det er en rekke forskjellige virksomheter og organisasjoner som kan få fritatt mva. Dette inkluderer blant annet:

  • Virksomheter som driver med ideell virksomhet
  • Virksomheter som driver med undervisning
  • Virksomheter som driver med helse- og omsorgstjenester
  • Finansielle institusjoner

 

For å få fritatt mva, må du søke om fritak hos Skatteetaten. Du må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for fritatt mva.

Forskjellen mellom fritak og unntak fra mva

Her er noen tips for å forstå forskjellen mellom fritak og unntak:

  • Fritak betyr 0% MVA, mens unntak betyr ingen MVA.
  • Virksomheter som er fritatt for MVA må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, mens virksomheter som er unntatt fra MVA ikke trenger det.
  • Virksomheter som er fritatt for MVA kan få fradrag for MVA på varer og tjenester de kjøper til bruk i virksomheten, mens virksomheter som er unntatt fra MVA ikke kan det.

Hvis du er usikker på om din virksomhet er fritatt for eller unntatt fra MVA, bør du kontakte Skatteetaten eller en regnskapsfører.

 

Du kan lese mer om fritak fra mva på nettsiden til Skatteetaten.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action