Goodwill

Goodwill representerer den ekstra verdien som tillegges et selskap utover den bokførte verdien av dets fysiske og målbare eiendeler.

Denne verdien kan være resultat av selskapets anerkjente merkenavn, positive omdømme, kundelojalitet, bedriftskultur eller innflytelse i industrien.

Når et selskap blir kjøpt for en pris som overgår den direkte målbare verdien av dets eiendeler, er det goodwill som utgjør differansen.

 

Goodwill som immateriell eiendel

Goodwill kategoriseres i regnskapet som en immateriell eiendel, som betyr at den har en varig verdi for virksomheten, men ikke er fysisk berørbar. Dette inkluderer elementer som lisenser, patenter og unik forskning.

Spesifikt regnes immaterielle eiendeler som anleggsmidler, som er eiendeler ment for langvarig besittelse og bruk i virksomheten

 

Bokføring av goodwill

Goodwills unike natur krever at den kun kan balanseføres i forbindelse med oppkjøp av et annet selskap. I slike tilfeller blir den kjøpte goodwillen ført som en eiendel hos kjøperen. For å kvalifisere som en balanseførbar immateriell eiendel, må den:

  • Gi økonomisk verdi til virksomheten.
  • Ha en anskaffelseskostnad som er målbar.

 


Goodwills betydning ligger i dens evne til å reflektere de immaterielle verdiene som bidrar til et selskaps suksess og tiltrekning på markedet, som ikke nødvendigvis fanges opp gjennom tradisjonell finansiell regnskapsføring. Denne verdien er avgjørende for å forstå den fulle verdien av et selskap, spesielt i forbindelse med bedriftsoverdragelser og vurdering av selskapets markedspotensial.