Grunnbeløpet (G) 

Grunnbeløpet (G), som også er kjent som folketrygdens grunnbeløp eller G, er en essensiell faktor i folketrygden. Denne årlig fastsatte summen utgjør grunnlaget for beregningen av de fleste ytelsene i folketrygden.

Med andre ord er G en nøkkelkomponent i trygdesystemet som sikrer at borgerne mottar de rettmessige ytelsene de har krav på. Denne fastsatte summen tar hensyn til inflasjon og økonomiske forhold, og blir justert jevnlig for å sikre at den reflekterer dagens kostnadsnivå.