Holdingselskap

Holdingselskap er en juridisk enhet som spesialiserer seg på eierskap og kontroll over andre selskaper. I hovedsak fungerer et holdingselskap som en investeringsentitet ved å erverve aksjer, andeler eller andre kapitalandeler i ulike virksomheter. Det karakteristiske ved holdingselskapet er at det selv ikke driver med produksjon eller tjenesteyting; i stedet ligger fokuset på eierskap og styring av datterselskaper.

Holdingselskapet kan innta ulike former, for eksempel investeringsselskap eller morselskap, avhengig av organisasjonsstrukturen og hensikten med virksomheten.