IFRS

IFRS står for International Financial Reporting Standards, og disse standardene utgjør et globalt anerkjent rammeverk for regnskapsrapportering. Gjennom EØS-avtalen er norske virksomheter forpliktet til å følge IFRS når de utarbeider sine finansielle rapporter.

IFRS er utviklet av International Accounting Standards Board (IASB) og har som mål å skape en enhetlig og sammenlignbar regnskapsstandard på tvers av landegrenser. Ved å vedta IFRS blir regnskapsinformasjon mer konsistent og pålitelig, og det blir lettere for investorer, kreditorer og andre interessenter å sammenligne finansiell ytelse på tvers av ulike selskaper og bransjer.

Den internasjonale rekkevidden av IFRS gjør det spesielt viktig for selskaper som driver virksomhet på tvers av landegrenser eller som er notert på internasjonale børser. Overholdelse av IFRS bidrar til å styrke tilliten i finansmarkedene ved å fremme transparent og kvalitetsorientert regnskapsrapportering.