Import

Historisk opphav og betydning 

Ordet "import" stammer fra det latinske ordet "importare," som bokstavelig talt betyr å innføre. I regnskapsbransjen refererer import til handlingen av å kjøpe varer og tjenester fra utlandet. Dette begrepet står i kontrast til "eksport," som innebærer å sende varer og tjenester ut av landet.

 

Forståelse av import i regnskapssammenheng

I regnskapet identifiseres en importør som en person, et firma eller en organisasjon som bringer inn varer og tjenester fra utenlandske kilder. Denne prosessen involverer ofte komplekse transaksjoner som krever nøyaktig bokføring for å sikre at importøren overholder skatteregler og tollbestemmelser.