Inkasso 

Definisjon av inkasso 

Inkasso refererer til den juridiske prosessen med å kreve inn ubetalte regninger fra kunder. Dette kan utføres enten av den opprinnelige selgeren eller ved hjelp av et dedikert inkassobyrå. Målet er å sikre at utestående beløp blir innbetalt i samsvar med avtalen mellom selger og kunde.

Prosess og aktører

Inkassoprosessen kan starte når en kunde ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser i henhold til avtalen. Den opprinnelige selgeren kan selv ta initiativ til inkassoprosessen eller delegere oppgaven til et spesialisert inkassobyrå. Inkassobyråer har ekspertise i å forfølge ubetalte krav og kan benytte seg av juridiske virkemidler for å oppnå inndrivelse.

Inkassoloven og rettigheter

Reglene som styrer inkassoprosessen er nedfelt i inkassoloven. Denne lovgivningen fastsetter retningslinjer for hvordan inkasso skal utføres, og den beskytter samtidig forbrukernes rettigheter. For å sikre en rettferdig og transparent inkassoprosess, er det viktig for både selgere og inkassobyråer å være kjent med og overholde bestemmelsene i inkassoloven. Dette bidrar til å skape tillit mellom partene og opprettholde et rettferdig forretningsmiljø.