Inngående balanse (IB)

Hva er inngående balanse (IB)?

En inngående balanse (IB) er en essensiell rapport som gir en oversikt over en virksomhets økonomiske status ved begynnelsen av et nytt regnskapsår. Den presenterer selskapets eiendeler, egenkapital og gjeld etter at resultatene fra forrige periode er overført til balansen. Denne rapporten gir et økonomisk utgangspunkt og danner grunnlaget for all videre regnskapsrapportering.

Den inngående balansen avbilder nøye utvalgte økonomiske variabler ved et spesifikt punkt, ofte ved starten av et kalenderår. Den inkluderer vesentlige komponenter som eiendeler (for eksempel kontanter og inventar), egenkapital (som representerer eierens andel av selskapet), og gjeld (forpliktelser som selskapet har påtatt seg). En grundig analyse av inngående balanse gir interessenter innsikt i selskapets finansielle helse og dets kapasitet til å møte forpliktelser.