Inngående mva

Inngående mva, også kjent som inngående merverdiavgift eller kjøpsmoms, representerer den moms som legges til prisen når en virksomhet kjøper varer og tjenester som er underlagt merverdiavgift. Dette er en midlertidig økonomisk byrde for bedrifter, men det blir senere kompensert ved at den inngående momsen trekkes fra i forbindelse med skattepliktige momsoppgjør.

 

Registrering og skattefradrag

Inngående mva registreres ved kjøpstidspunktet og dokumenteres gjennom fakturaer fra leverandører. Når det er tid for momsoppgjør og betaling av skatt til staten, får bedriften lov til å trekke fra den inngående momsen som tidligere er betalt. Dette fradraget reduserer den samlede merverdiavgiften som bedriften skal betale, og det skaper en balanse mellom inngående og utgående moms.

 

Inngående mva og momsoppgaven via Altinn

Registrering av inngående mva er en vesentlig del av momsoppgaven som bedrifter leverer til staten. Altinn, den digitale plattformen for offentlige tjenester, brukes ofte for å rapportere moms. Ved å korrekt føre inngående mva til fradrag i denne oppgaven, opprettholder bedrifter samsvar med skatteregelverket og sikrer riktig behandling av merverdiavgift i deres økonomiske transaksjoner.