Integrasjon 


Definisjon 

Integrasjon representerer sammenslutningen av enheter, enten organisatoriske eller systemiske, for å danne en større helhet eller et nært samarbeid. Dette begrepet understreker ideen om å forene ressurser, kompetanse eller systemer for å oppnå økt effektivitet og samarbeid.

Fordeler og mål

Målet med integrasjon er å oppnå synergieffekter, der helheten er mer verdifull enn summen av de individuelle delene. Ved å forene styrker, ressurser og kompetanse, søker organisasjoner og systemer å oppnå økt effektivitet, bedre samarbeid og evnen til å møte komplekse utfordringer mer robust.