IPS

Betydningen av IPS

IPS står for Individuell Pensjonssparing, en sparingsform som gir skattefordeler for de midlene du sparer til pensjon. Denne ordningen gir en skattemessig utsettelse for sparingen, og beskatning skjer når midlene tas ut ved pensjonering.

 

Utsatt skatt og beskatning:


En sentral egenskap ved IPS er utsatt skatt. Dette betyr at du kan redusere din nåværende skattepliktige inntekt med det beløpet du sparer gjennom IPS. Beskatning skjer senere når du tar ut pengene i form av pensjonsutbetalinger, og da beskattes det beløpet du har spart tidligere.

Skattebesparelser og langsiktig planlegging


IPS gir muligheten til å dra nytte av skattebesparelser mens du sparer, og dette kan være spesielt gunstig for de som ønsker å øke sitt langsiktige pensjonskapital. Ved å utnytte skattefordelene kan du potensielt ha mer kapital tilgjengelig ved pensjonering.

Fleksibilitet og pensjonsuttak


IPS gir også en grad av fleksibilitet når det gjelder pensjonsuttak. Du kan velge når og hvordan du ønsker å ta ut pensjonen, og samtidig dra nytte av beskatning basert på tidligere skattefordeler. Dette gir en tilpasningsdyktig tilnærming til pensjonsplanlegging.