Kassebeholdning


Definisjon av kassebeholdning

Kassebeholdning refererer til den faktiske mengden kontanter som en virksomhet har i sin besittelse på et bestemt tidspunkt. Dette inkluderer tradisjonelt både fysisk kontanter og sjekker som virksomheten har mottatt, samt ubetalte regninger som den har til gode. I en utvidet forståelse kan kassebeholdningen også inkludere likvide midler, det vil si eiendeler som raskt kan konverteres til kontanter ved behov.

Inkluderte elementer i kassebeholdningen 

Den typiske sammensetningen av kassebeholdningen omfatter ikke bare kontanter i kassen, men også regningene som virksomheten eier og kan benytte seg av som betalingsmiddel. I noen tilfeller inkluderer kassebeholdningen også kortvarige investeringer, for eksempel kortsiktige obligasjoner, som raskt kan likvideres for å møte virksomhetens umiddelbare finansielle forpliktelser.