Kasseoppgjør 

Et kasseoppgjør er en essensiell prosess for virksomheter som håndterer kontantsalg. Dette er en rutinemessig avstemming som gjennomføres ved slutten av hver arbeidsdag for å sikre nøyaktighet i registrert salg og kontantbeholdning.

Formål med kasseoppgjør

Formålet med kasseoppgjøret er å gi et klart bilde av det daglige salget og kontantbeholdningen i kassen. Dette sikrer nøyaktig økonomisk rapportering og bidrar til å identifisere eventuelle avvik eller uregelmessigheter i regnskapet.

Kasseoppgjøret utføres ved å sammenligne det registrerte salget i kassaapparatet, terminalen eller et lignende system med den faktiske kontantbeholdningen. Dette innebærer en grundig gjennomgang av transaksjonene som har funnet sted i løpet av dagen.

Dokumentasjonskrav

Virksomheter som driver med kontantsalg er pålagt å dokumentere sitt daglige salg og kassebeholdning. Denne dokumentasjonen er avgjørende for regnskapsføringen og kan inkludere kvitteringer, salgsrapporter, og annen relevant informasjon.

Kasseoppgjøret spiller en sentral rolle i regnskapsføringen ved å sikre nøyaktig bokføring av inntekter og kontanter. Dette bidrar til å opprettholde en sunn økonomisk styring og oppfylle kravene til regnskapsstandarder.