Kreditere

Kreditering i regnskapskontekst refererer til bokføringen av en transaksjon som reduserer eller eliminerer en gjeld eller forpliktelse. Dette innebærer å gi kreditt til en konto for å reflektere en innbetaling eller en reduksjon i det beløpet som skyldes.

Bokføring av kreditering

Når en virksomhet mottar betaling fra en kunde eller reduserer gjeld til en leverandør, utføres kreditering ved å bokføre beløpet på den relevante kontoen. For eksempel, ved å kreditere en salgskonto, registrerer selskapet inntekten og reduserer kundefordringene.

Kreditnota

En kreditnota utstedes ofte som et dokument for å formelt bekrefte kreditering av en faktura. Dette gir en tydelig sporbarhet og dokumentasjon av transaksjonen.

Kreditering og debitering

Kreditering står i motsetning til debitering, hvor debitering øker en konto. Sammen utgjør kreditering og debitering grunnlaget for den dobbelte bokføringsmetoden, som sikrer at regnskapsbalansen forblir i balanse.