Kreditert faktura

En kreditert faktura er en regning som av ulike årsaker har vært feil, og som derfor har blitt reversert eller "nullstilt". Kreditert faktura betyr i praksis at fakturaen ikke lenger gjelder – den er annullert. For at en faktura skal anses som kreditert, må det foreligge en tilhørende kreditnota som formelt krediterer beløpet som var opprinnelig fakturert.

Årsaker til kreditering

Årsakene til kreditering av en faktura kan variere og inkludere feilaktige beløp, feilaktige varer eller tjenester, eller andre administrative feil. Krediterte fakturaer er et ledd i å korrigere feil for å opprettholde nøyaktige og pålitelige regnskap. 

Prosess for kreditering

Når en feil oppdages, settes krediteringsprosessen i gang ved utstedelse av en kreditnota. Denne kreditnotaen fungerer som en formell annullering av den opprinnelige fakturaen og indikerer det korrigerte beløpet. Fakturaen merkes deretter som kreditert i regnskapet.

Dokumentasjon og sporbarhet

Nøye dokumentasjon av krediteringsprosessen er avgjørende for å sikre sporbarhet og revisjonsspor. Krediterte fakturaer bør ha klare referanser til tilhørende kreditnotaer for å opprettholde transparens i regnskapet.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice