Kreditor

En kreditor er en individuell person, selskap eller enhet som har et økonomisk krav på en ytelse, vanligvis i form av et pengebeløp. Dette kravet oppstår typisk ved å ha lånt ut penger til en annen part eller ved å ha levert varer eller tjenester uten å ha mottatt full betaling.

Typer kreditorer

  • Långivende kreditorer: Dette inkluderer enkeltpersoner, finansinstitusjoner eller organisasjoner som har gitt lån til en annen part og forventer tilbakebetaling med renter.
  • Leverandører: Kreditorer kan også være bedrifter eller enkeltpersoner som har levert varer eller tjenester til en kunde på kreditt, og derfor venter på betaling.

 

Betalingsvilkår og kreditorsikring

Kreditorer og debitorer (skyldnere) kan inngå avtaler om betalingsvilkår. For å minimere risikoen for manglende betaling kan kreditorer også benytte seg av kreditorsikringsordninger eller andre metoder for å sikre seg mot tap.