Kunde

En kunde er en person eller bedrift som kjøper varer eller tjenester fra en selger. Kunder spiller en sentral rolle i økonomien ved å initiere handelstransaksjoner, og de kan være enten privatpersoner eller bedrifter.

Typer kunder

  • Privatkunder: Individuelle forbrukere som kjøper varer eller tjenester for personlig bruk.
  • Bedriftskunder: Selskaper og organisasjoner som anskaffer varer eller tjenester som en del av sin virksomhet.

 

Betalingsvilkår og kreditorsikring

For å lette handel kan kunder og selgere avtale betalingsvilkår. Noen ganger kan selgere også implementere kreditorsikringsordninger for å minimere risikoen for manglende betaling.

Kundens rolle i økonomien

Kundenes kjøpeaktiviteter driver økonomien ved å skape etterspørsel etter varer og tjenester. Deres preferanser og beslutninger påvirker markedsdynamikken og produktutviklingen.