Kundefordring

En kundefordring oppstår når et beløp er utestående fra en kunde, typisk som følge av en faktura som ennå ikke er betalt. For eksempel, hvis du har sendt ut en faktura på 500 kr, men ikke mottatt betaling, har du en kundefordring på 500 kr.

Kundefordring i regnskapet

Når du sender fakturaer via et regnskapsprogram, noteres automatisk det beløpet kundene skylder deg. Denne kundefordringen matcher fakturabeløpet og går ned når du får betaling. På denne måten blir den ubetalte delen av kundefordringen fjernet, og regnskapet blir oppdatert i tråd med mottatte betalinger.

Skattemessig aspekt

Oppretting av en faktura fører umiddelbart til skattepliktig inntekt, selv om betalingen ikke er mottatt. Dette betyr at skatt pålegges basert på antatt inntekt, uavhengig av betalingstidspunktet.

Kundefordring og kreditnota

Feilaktige fakturaer håndteres ved å annullere salget med en kreditnota, etterfulgt av opprettelse av en ny faktura. Ved manglende betaling kan fakturaen tapsføres, forutsatt at visse krav er oppfylt. I begge tilfeller nullstilles kundefordringen, og den skattbare inntekten for fakturaen justeres.