Lagerstyring

Lagerstyring er en kritisk logistikkfunksjon som tar for seg organiseringen og administrasjonen av en virksomhets varelager. Denne prosessen er avgjørende for å sikre effektiviteten i en bedrifts operasjoner, fra innkjøp av produkter til salget av dem. Gjennom god lagerstyring kan en virksomhet ha full oversikt over sitt varelager, noe som bidrar til økt produktivitet, reduserte kostnader, og forbedret kundetilfredshet.

Hovedmål med lagerstyring

  • Optimalisering av varelager: Sikre at riktig mengde av et produkt er tilgjengelig for å møte etterspørselen, uten å ha for mye liggende på lager.
  • Effektivitetsforbedring: Redusere tiden det tar fra et produkt ankommer lageret til det blir solgt, kjent som gjennomstrømningstid.
  • Kostnadsreduksjon: Minimere kostnader knyttet til lagring, som inkluderer leie av lagerplass, forsikring, og tap fra utdaterte varer.

 

Fordeler med effektiv lagerstyring

  • Forbedret kundetilfredshet: Sørger for at produkter er tilgjengelige når kundene ønsker dem, noe som reduserer ventetid og øker kundelojaliteten.
  • Reduserte lagerkostnader: Ved å holde lagerbeholdningen på et optimalt nivå, reduseres kostnadene knyttet til overskuddslager.
  • Økt salg: En god oversikt over hvilke varer som selger best, kan hjelpe virksomheten med å fokusere på de mest lønnsomme produktene.