Leverandørkreditt

Leverandørkreditt er en type kortsiktig finansiering hvor en leverandør tillater en bedrift å motta varer eller tjenester på kreditt og betale for dem på et senere tidspunkt. Dette innebærer at kjøperen kan utsette betalingen til etter at varene er mottatt, vanligvis innen en avtalt periode som 30, 60, eller 90 dager. Leverandørkreditt fungerer som en viktig kilde til driftskapital og kan forbedre kjøperens likviditet ved å forsinke utgifter til varekostnader.

Fordeler med leverandørkreditt

Forbedret likviditet

Gir bedrifter mulighet til å beholde kontanter lengre, noe som kan hjelpe med likviditetsstyring og muliggjøre investeringer i andre områder av virksomheten.

Fleksibilitet

Tilbyr bedrifter fleksibilitet i pengestrømmen ved å tilpasse innkjøp og betalinger etter deres kontantstrømbehov.

Ingen Rente

I motsetning til tradisjonelle lån, bærer leverandørkreditt vanligvis ikke med seg rentekostnader, selv om det kan være gebyrer for sen betaling eller mulige rabatter for tidlig betaling som går tapt.

Vilkår for leverandørkreditt

  • Betalingsbetingelser: De spesifikke vilkårene for når betalingen skal skje, ofte uttrykt som "netto 30" eller "netto 60", som angir antall dager kjøperen har på seg til å betale fakturaen.
  • Kredittgrense: Maksimalt beløp leverandøren tillater kjøperen å skyldige på et gitt tidspunkt.
  • Rabatter for tidlig betaling: Incentiver som tilbys av leverandøren for å oppmuntre til raskere betaling, for eksempel 2% rabatt hvis betalt innen 10 dager.