Likvide midler

Likvide midler refererer til de ressursene i en bedrift som umiddelbart kan konverteres til kontanter eller som allerede er i form av kontanter. Dette inkluderer fysiske penger, banksaldoer, og andre former for lett omsettelige investeringer som kan brukes til å dekke bedriftens kortsiktige forpliktelser.

Likvide midler er avgjørende for en virksomhets evne til å opprettholde daglig drift, håndtere uforutsette utgifter, og investere i nye muligheter uten forsinkelse.

 

Betydningen av likvide midler

  • Operasjonell fleksibilitet: Gir bedriften mulighet til å reagere raskt på forretningsmuligheter eller uforutsette utgifter.
  • Finansiell stabilitet: Hjelper med å sikre at bedriften kan møte sine kortsiktige forpliktelser, som leverandørgjeld og lønninger, når de forfaller.
  • Risikoreduksjon: Øker bedriftens evne til å håndtere økonomisk usikkerhet og volatilitet i markedet.

 

Forvaltning av likvide midler

Effektiv forvaltning av likvide midler er kritisk for bedriftens overlevelse og vekst. Dette inkluderer:

  • Likviditetsbudsjett: Utarbeidelse av detaljerte prognoser for inn- og utbetalinger for å sikre tilstrekkelig likviditet til enhver tid.
  • Optimalisering av kontantstrøm: Tiltak for å fremskynde innbetalinger og forsinke utbetalinger uten å skade bedriftens forhold til leverandører eller kunder.
  • Investering av overskuddslikviditet: Plassering av midlertidig overskudd av likvide midler i kortfristige, lett likvide investeringer for å generere avkastning.