Morarente

Morarente, også kjent som forsinkelsesrente, refererer til renter som påløper når en betaling ikke blir gjort innen fristen, for eksempel ved for sen betaling av en faktura. Forsinkelsesrenten er regulert av Forsinkelsesrenteloven, også kjent som Morarenteloven, vedtatt i 1976. Denne renten beregnes på grunnlag av styringsrenten fastsatt av Norges Bank hver 1. januar og 1. juli. Morarenten må være minst 8 prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Du kan beregne en morarente her.

Hvis betalingsfristen ikke er angitt på forhånd, for eksempel hvis fakturaen ikke inneholder en forfallsdato, må du sende en betalingsforespørsel, og forsinkelsesrenten begynner å løpe tidligst 30 dager etter fakturadatoen. Videre fastsetter Forsinkelsesrenteloven: "Departementet fastsetter hvert halvår størrelsen av forsinkelsesrenten til en fast prosent årlig rente, som skal svare til den pengepolitiske styringsrenten fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle året tillagt minst åtte prosentpoeng." Dette betyr at morarenten alltid er minst 8 prosent høyere enn styringsrenten. For første halvår av 2023 er forsinkelsesrenten satt til 10,75 prosent.

Dersom en kunde unnlater å betale, har selgeren rett til å beregne og kreve renter fra dagen etter forfallsdatoen. I tillegg til rentene har selgeren også rett til en standardkompensasjon for det ekstra arbeidet dette medfører. Departementet har fastsatt at denne kompensasjonen er på 410 kroner i 2023, og den blir lagt til rentebeløpet. Det er viktig å merke seg at standardkompensasjonen kun kan kreves fra bedriftskunder og ikke fra privatpersoner.

Opplev en smartere måte å få betalt for ubetalte regninger med automatiske regler for purring og inkasso i ett og samme system. Les mer om vår løsning her.