Naturaytelser

Naturalytelser representerer en form for kompensasjon arbeidstakere mottar fra sin arbeidsgiver, utover den vanlige lønnen. Disse godene, som ofte er skattepliktige, kan inkludere en rekke tjenester og produkter som mobilabonnement, treningsabonnement, internettdekning, og lignende, som dekkes av bedriften.


Kjennetegn ved naturalytelser

  • Skatteplikt: De fleste naturalytelser anses som skattepliktige inntekter, noe som betyr at verdien av ytelsene skal inkluderes i den ansattes skatteberegning.
  • Varierte goder: Naturalytelser kan variere bredt fra arbeidsplass til arbeidsplass, og omfatter alt fra helseforsikring til bedriftens produkter eller tjenester.

 

Fordeler med naturalytelser

For arbeidstakere tilbyr naturalytelser verdifulle tillegg til den ordinære lønnen som kan forbedre deres personlige og profesjonelle livskvalitet. For arbeidsgivere kan tilbud om naturalytelser være et effektivt verktøy for å tiltrekke og beholde talent ved å tilby en mer konkurransedyktig total kompensasjonspakke.

Naturalytelser utgjør en viktig del av kompensasjonen mange arbeidstakere mottar. Å forstå hvordan disse godene skattlegges, og hvilken verdi de representerer, er essensielt for både arbeidsgivere og ansatte for å sikre korrekt håndtering og rapportering til skattemyndighetene.

 

New call-to-action