NUF

NUF, som står for "Norsk avdeling av utenlandsk foretak", representerer en selskapsform hvor den norske avdelingen er direkte underlagt et utenlandsk moderselskap. Dette innebærer at det er det utenlandske selskapet som bærer det fulle ansvaret for virksomheten som utføres i Norge. En slik struktur tilbyr utenlandske foretak en måte å operere på i Norge uten krav om egenkapital ved etableringen.


Etablering av et NUF

  • Ingen egenkapitalkrav: Til forskjell fra mange andre selskapsformer, som aksjeselskaper, kreves det ikke egenkapital for å etablere et NUF i Norge.
  • Omsetningskriterium: For å kunne registrere en virksomhet som NUF, må det være omsatt varer eller tjenester for mer enn 50.000 kroner i løpet av en 12-måneders periode. 

 

Ansvar og drift

Hovedprinsippet for NUF er at det utenlandske foretaket har det juridiske og økonomiske ansvaret for den norske avdelingens virksomhet. Dette kan innebære både fordeler og ulemper, avhengig av moderselskapets finansielle styrke og forretningspraksis.

NUF tilbyr en fleksibel måte for utenlandske selskaper å etablere seg og drive virksomhet i Norge på, uten krav om egenkapital. Denne selskapsformen kan være en attraktiv løsning for utenlandske aktører som ønsker å utforske det norske markedet eller utvide sin virksomhet til Norge med minimal initial investering.

 

 

New call-to-action