OCR

OCR, som står for Optical Character Recognition, er en teknologi for tekstgjenkjenning som spiller en sentral rolle i automatiseringen av betalingsprosesser i banksektoren. Nærmere bestemt, i Norge, refererer OCR ofte til bruk av KID-nummer (KundeIdentifikasjonsnummer) i fakturering og betalingsoppfølging. En KID-avtale, også kjent som en OCR-avtale, er derfor en avtale man oppretter med banken for å kunne utstede fakturaer med KID-nummer, noe som muliggjør automatisert håndtering av innbetalinger.


Hva er en OCR-avtale?

En OCR-avtale gjør det mulig for bedrifter å sende ut fakturaer med et unikt KID-nummer, som er designet for å automatisere og forenkle betalingsmatching og bokføring. Ved å benytte KID-nummer på fakturaer, kan innbetalinger automatisk tilordnes korrekt faktura i bedriftens regnskapssystem, takket være OCR-filer som banken genererer og sender til bedriftens regnskapsprogram.


Struktur av KID-nummer

Et KID-nummer varierer i lengde fra 3 til 25 siffer, hvor det siste sifferet er et kontrollsiffer beregnet fra de foregående tallene. Kontrollsifferet sikrer at eventuelle feil tastet av betaleren kan oppdages, noe som bidrar til å redusere risikoen for feil i betalingsprosessen.

 

Fordeler med OCR og KID

Bruken av OCR-teknologi og KID-nummer i fakturering og betalingsoppfølging tilbyr betydelige fordeler for både bedrifter og deres kunder. Det forenkler betalingsprosessen, reduserer risikoen for feil, og sikrer raskere oppfølging av utestående betalinger. For bedrifter betyr dette bedre likviditetsstyring og mer effektiv ressursbruk.

Implementeringen av OCR og KID-nummer i betalingsprosesser representerer et betydelig fremskritt i digitaliseringen av økonomistyring. Ved å utnytte disse teknologiene, kan bedrifter oppnå større nøyaktighet og effektivitet i håndteringen av finansielle transaksjoner.

 

 

New call-to-action