Primærnæring

Personfradraget er et grunnleggende konsept i skattesystemet, designet for å redusere skattebyrden for individer ved å tilby et bunnfradrag på inntekten. Dette betyr at det er en fastsatt sum av inntekten som er skattefri. For året 2023 er størrelsen på personfradraget satt til 79 600 kr. Dette beløpet representerer den delen av inntekten din som er fritatt fra skatt.


Beregning av skatt med personfradraget

Når skatten skal beregnes for enkeltpersoner, blir alle inntekter lagt sammen før personfradraget og eventuelle andre fradrag trekkes fra. Det gjør personfradraget til en av de første fradragene som anvendes i beregningen av skatt på det som betegnes som alminnelig inntekt.


Hva er alminnelig inntekt?

Alminnelig inntekt defineres som summen av alle inntekter minus alle fradrag, og representerer dermed nettoinntekten før skatt. Alminnelig inntekt omfatter ikke bare ordinær lønn, men også næringsinntekt og kapitalinntekter som aksjeutbytte samt rente- og leieinntekter.


Viktig å merke seg om personfradraget

Det er viktig å være oppmerksom på at personfradraget blir trukket automatisk fra din alminnelige inntekt. Dette betyr at du ikke vil se personfradraget spesifisert i skattemeldingen din, da det allerede er regnet med i beregningen av din skattbare inntekt.

Personfradraget fungerer som en skattelettelse ved å senke skattepliktig inntekt, noe som bidrar til å redusere det totale skattebeløpet for individet. Ved å forstå hvordan personfradraget fungerer, kan enkeltpersoner få en bedre innsikt i hvordan skatten deres blir beregnet og hvilke deler av inntekten som er fritatt fra skatt.

 

 

 

New call-to-action