Prokura

Prokura er en omfattende fullmakt som gir en person, kjent som en prokurist, autoritet til å handle og inngå avtaler på vegne av et aksjeselskap eller enkeltpersonforetak. Denne retten inkluderer å foreta de fleste typer transaksjoner, men med noen begrensninger fastsatt i Lov om prokura (prokuraloven).

Ifølge prokuraloven kan en prokurist ikke overdra eller pantsette foretakets fast eiendom, registrerbart løsøre som skip eller fly, eller representere foretaket i rettssaker uten spesifikk fullmakt.


Nøkkelpunkter om prokura:

  • Prokura kan tildelis flere personer under betingelse av kollektiv bruk (kollektivprokura).
  • En prokurist kan ikke delegere sin prokura til andre.
  • Prokura kan tilbakekalles av giveren når som helst.
  • Prokuralovens ikrafttredelse ble kongelig bestemt til 18. desember 1987, en fredag.

Dette gir en robust ramme for bruk av prokura, sikrer nøye kontroll med foretakets forpliktelser, og understreker viktigheten av klar kommunikasjon og forståelse av prokuristens begrensninger.