Purregebyr

Purregebyr representerer et viktig verktøy for virksomheter i håndteringen av forsinkede betalinger. Denne artikkelen belyser de juridiske rammene rundt purregebyrer, samt hvordan 24SevenOffice kan effektivisere prosessen med automatisk oppfølging.


Hva er et Purregebyr?

  • Definisjon: Et purregebyr er et gebyr en selger kan ilegge kjøpere som ikke betaler sine fakturaer innen forfall.
  • Størrelse: Maksimal størrelse på purregebyret er begrenset til 1/10 av den årlige inkassosatsen, som er regulert av inkassoloven. For øyeblikket er dette beløpet satt til 35 NOK.

 

Regelverk for Purregebyr

  1. Forfallsdato: Selgere må vente minst 14 dager etter forfallsdatoen før de kan kreve et purregebyr sammen med det opprinnelige kravet.
  2. Antall purringer: Det er mulig å sende ut maksimalt to purregebyrer per ubetalt faktura. Dette kan inkludere to purringer eller én purring og ett inkassovarsel.
  3. Tidspunkt for purring: Selv om purringer kan sendes dagen etter forfallsdato, tillater inkassoloven også direkte overgang til inkassovarsel etter 14 dager, uten foregående purring.

 

Krav til Purring og Purregebyr

  • Skriftlig Levering: Purringen må leveres skriftlig, for eksempel via e-post, brev, eller i et kundedatabase/system.Betalingsfrist: Forfallsdatoen må være minst 14 dager fra fakturadatoen.
  • Tydelig Angivelse: Purringen må klart angi hva den gjelder, med referanse til fakturanummer og purregebyrets størrelse. Ved inkassovarsel må dette også opplyses.

 

Automatisert Purring med 24SevenOffice

24SevenOffice tilbyr en automatisert løsning for fakturaoppfølging, hvor du kan velge mellom tre intensitetsnivåer for oppfølging:

  1. Rolig: Sen utsendelse av betalingspåminnelser og forlenget tidsramme før ekstern oppfølging.
  2. Anbefalt: Balansert tilnærming for tidlig utsendelse av påminnelser og moderat tidsramme for ekstern oppfølging.
  3. Tett: Rask utsendelse av påminnelser og kort tid til ekstern oppfølging.

Dette systemet sikrer at bedrifter kan tilpasse intensiteten i oppfølgingsprosessen etter eget behov, noe som kan bidra til raskere betaling og bedre likviditet.

Purregebyrer spiller en nøkkelrolle i håndteringen av sen betaling. Ved å forstå og anvende reglene korrekt, kan bedrifter effektivt opprettholde god kontroll på utestående fordringer. 24SevenOffice's automatiserte oppfølgingssystem tilbyr en fleksibel løsning for å forenkle og forbedre fakturaoppfølgingen, noe som gjør det lettere for bedrifter å oppnå bedre finansiell styring og forbedre cash flow.

For mer dyptgående informasjon om automatisk purring og effektive oppfølgingsstrategier, inkludert bruk av KID og automatisert fakturaoppfølging, besøk produktsiden.

 

 

 

New call-to-action