Purring

En purring er en betalingspåminnelse sendt til kunder som ikke har oppfylt sin betalingsforpliktelse innen den avtalte fristen. Purring kan utstedes allerede dagen etter den opprinnelige forfallsdatoen. Imidlertid, for å pålegge et purregebyr, som for tiden er maksimalt 35 kroner for private kunder, må det ha gått minst fjorten dager etter forfallsdato.

Purring og inkasso:

  • Purring kan sendes dagen etter forfallsdato.
  • Ifølge Inkassoloven er det ikke obligatorisk å sende purring før inkassovarsel; du kan gå direkte til inkassovarsel 14 dager etter forfallsdato.
  • Maksimalt to purregebyrer er tillatt, enten gjennom to purringer eller én purring og ett inkassovarsel.

Inkassovarsel:

  • 14 dager må ha passert siden fakturaens forfallsdato.
  • Varselet må være skriftlig og sendes via post eller digital postkasse.
  • Det skal settes en ny betalingsfrist på minst 14 dager.

Ved manglende betaling etter inkassovarselet, kan saken overføres til innkreving. Dette innebærer at et inkassobyrå tar over ansvaret for innkrevingen, selv om det også er mulig å håndtere dette selv gjennom egeninkasso. Inkassoloven styrer prosessen, uavhengig av metode. Vanligvis tilfaller hovedstolen deg, mens inkassobyrået beholder gebyrer og renter.

Reskontro for effektiv oppfølging:

For å administrere ubetalte fakturaer effektivt, er det nødvendig med en reskontro. Dette er en underkonto til hovedbokskontoene i regnskapet, som detaljert sporer økonomiske transaksjoner mellom deg og dine handelspartnere. En individuell reskontro for hver kunde og leverandør gir oversikt over alle fakturaer, kreditnotaer, og betalinger, og hjelper med å holde orden på utestående forpliktelser eller tilgodehavender.