Realisering

I regnskap refererer realisering ofte til salget av aktiva, som aksjer eller eiendommer. Skatteetaten forklarer at realisering også kan skje uten overføring, for eksempel ved ødeleggelse, uten nødvendigvis å gi rett til erstatning.

Realisasjon har flere betydninger i skattesammenheng, inkludert:

  • Bestemmelse av skatteplikt eller fradragsrettighet for gevinster eller tap.
  • Avgjørende tidspunkt for å avslutte en tidsfrist.
  • Tidspunktet for å fastsette gevinst ved fullført avskrivning på et driftsmiddel.

Drømmen om tidlig levering av næringsoppgaven speiler ønsket om å realisere (gjøre virkelig) administrative mål.

Olav H. Hauge's dikt "Det er den draumen" illustrerer drømmens kraft. Å realisere en drøm betyr å gjøre den virkelig, slik salg av aksjer eller fullført avskrivning av et driftsmiddel representerer realisering i både økonomisk og overført betydning.