Regning

En regning er en skriftlig beskjed til en kunde om at vedkommende skylder penger til bedriften som sender regningen. Regning er et samlebegrep for flere typer dokumenter, hvorav faktura er den vanligste. fungerer som en detaljert oversikt over transaksjonen, og tjener som en viktig del av regnskapsføringen for begge parter. Mens "faktura" representerer det mest vanlige dokumentet i denne kategorien, inkluderer begrepet "regning" også andre dokumenttyper som purringer, inkassovarsler, og rentenotaer.

En faktura bekrefter spesifikt salget av produkter og/eller tjenester, og er dermed avgjørende for å dokumentere inntekter for selgeren og utgifter for kjøperen. Tilleggskrav, som en purring, representerer et påminnelseskrav om ubetalte beløp fra en tidligere faktura, uten å introdusere nye kostnader for mottakeren.

Det er standard praksis å utstede en faktura kort tid etter at en vare eller tjeneste er levert, med en vanlig betalingsfrist på 1 til 2 uker. Imidlertid kan enkelte regninger kreve umiddelbar betaling, som for eksempel regningen du mottar etter et restaurantbesøk.

Selv om begrepene "faktura" og "regning" ofte brukes om hverandre, er det mer nøyaktig å benytte termen "faktura" for spesifikke krav, mens "regning" kan dekke et bredere spektrum av betalingskrav.

Fakturaer må inneholde flere nøkkelopplysninger for å være gyldige, inkludert totalpris, detaljert beskrivelse av leverte varer eller tjenester, salgsdato, selgerens navn og organisasjonsnummer (med "MVA" for de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret), kjøperens navn og adresse eller organisasjonsnummer, samt tid og sted for leveranse. Viktige tilleggskrav inkluderer betalingsfrist, fakturanummer, og for aksjeselskaper (AS) og allmennaksjeselskaper (ASA), referanse til Foretaksregisteret.

Moderne fakturaprogrammer sikrer automatisk tildeling av fakturanummer og overholdelse av alle lovpålagte krav, som bidrar til enkel og korrekt rapportering av inntekter til Skatteetaten.