Regnskap Norge 

Regnskap Norge er en anerkjent bransjeforening som dedikert jobber for å ivareta og fremme interessene til regnskapsførere. Med et mangfoldig medlemskap som inkluderer både enkeltpersoner og regnskapsbyråer, spenner foreningen over et bredt spekter av regnskapspraksis.

Regnskap Norge tar sikte på å styrke bransjen gjennom intern opplæring og kompetanseheving for medlemmene, samtidig som de aktivt deltar i næringspolitikk og høringsprosesser med myndighetene.

Medlemskap i Regnskap Norge er tilgjengelig gjennom fire kategorier, for å imøtekomme ulike behov og roller innen regnskapsfeltet:

Personmedlemskap:

Åpent for statsautoriserte regnskapsførere, både de som arbeider i et regnskapsforetak tilsluttet Regnskap Norge, og de som er statsautoriserte regnskapsførere som tjenestegjør for selskaper i andre bransjer, uten tilknytning til et regnskapsforetak.


Bedriftsmedlemskap:

Tilgjengelig for godkjente regnskapsselskaper og enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende) som opererer innen regnskapsbransjen.


Student- og praksismedlemskap:

Åpent for studenter som søker medlemskap i Regnskap Norge (med gratis medlemskap for studenter) og for de som har praksis hos et regnskapsforetak, og ønsker medlemskap basert på denne erfaringen.

 

Sentralt knutepunkt

Regnskap Norge fungerer som et sentralt knutepunkt for faglig utvikling, samarbeid og påvirkning innen regnskapsfeltet. Gjennom kontinuerlig støtte, ressursutvikling og engasjement i relevante spørsmål, gir foreningen et verdifullt bidrag til medlemmenes suksess og til den overordnede veksten av regnskapsbransjen.