Regnskapsfører

En regnskapsfører er en person som (1) Er over gjennomsnittet glad i tall og orden, og (2) Jobber med føring av regnskap. De fleste regnskapsførere jobber fast i én bedrift med denne bedriftens regnskap, eller i et regnskapsbyrå som har regnskapsoppdrag for flere andre bedrifter.

Hovedregelen er at man må ha regnskapsutdannelse hvis man skal føre regnskap for noen andre, altså om det ikke er regnskapet for ens egen bedrift, eller bedriften man jobber i.

Et regnskapsbyrå må f.eks. ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. I tillegg må alle regnskapsoppdrag de påtar seg ha en oppdragsansvarlig som er autorisert regnskapsfører. 
 


Hva gjør en regnskapsfører?

En av kjerneoppgavene til en regnskapsfører er bokføring (å føre regnskap), og gjennom dette å gi et oppdatert bilde av en bedrifts økonomiske situasjon, slik at styret/ledelsen kan bruke denne informasjonen til å ta de korrekte beslutningene. Som f.eks. å kutte kostnader eller ansatte flere.

Andre oppgaver en regnskapsføreren utfører er typisk:

Bokføring av bilag for kjøp og andre transaksjoner
Kjøre lønn og ha kontroll på a-meldinger og AGA
Stå for innrapportering til myndigheten, som årsregnskap, skattemelding (næringsoppgave) og mva-meldinger. 

I tillegg til disse tradisjonelle regnskapsføreroppgavene, som går ut på å oppfylle lovpålagte krav, tilbyr regnskapsførere i stadig større grad rådgivning som en tilleggstjeneste.


Hvordan bli autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel, hvor det stilles strenge krav til utdanning og praksis. En autorisert regnskapsfører har fullført minst en bachelorgrad (i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, regnskap og revisjon, eller tilsvarende), og har jobbet minst to år i et autorisert regnskapsførerselskap. Vedkommende kan da få det som kalles autorisasjon fra Finanstilsynet.
 

Autorisasjon regnskapsfører

Å få autorisasjon er å bli autorisert regnskapsfører, som betyr at vedkommende oppfyller de faglige og praktiske kvalifikasjonene for å utøve yrket. En autorisert regnskapsfører kan føre regnskapet for andre (bedrifter vedkommende ikke er ansatt i), men har man ikke autorisasjon, kan man kun føre regnskapet for sin egen bedrift/bedriften man jobber i.

Et regnskapsbyrå må ha en autorisert regnskapsfører som daglig leder. I tillegg må alle regnskapsoppdrag de påtar seg ha en oppdragsansvarlig som er autorisert regnskapsfører.

Så mens autorisert regnskapsfører er en beskyttet tittel (som krever utdanning og erfaring), så er ikke regnskapsfører det. Det bety at dersom du fører regnskapet for bedriften din, og har lyst til å kalle deg regnskapsføre, så kan du det.