Regnskapskonto

Regnskapskontoer brukes til å gruppere inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital i regnskapet. De består av fire tall som forteller hva slags inntekt eller utgift du har hatt, og hvilken type eiendeler og gjeld det er snakk om. Du velger regnskapskonto blant annet når du fakturerer/har solgt noe, og når du legger inn dine utgifter. På samme måte som bankkontoer har bevegelser inn og ut og en saldo, så har hver regnskapskonto også det.

Forskjellige kontoklasser

Kontoene er fordelt på åtte forskjellige klasser:

 • 1XXX: Verdier som bankkonto, penger til gode fra kunder, og andre større eiendeler. Bankkontoen din føres f.eks. på regnskapskonto 1920 og en personbil på konto 1231.
 • 2XXX: Gjeld og egenkapital i foretaket.
 • 3XXX: Brukes kun for inntekter. Konto 3000 brukes for å føre salg av varer, og forskjellige andre 3XXX-kontoer brukes av noen for salg av hver varetype.
 • 4XXX-8XXX brukes for utgifter. 
 • 4XXX: Brukes typisk på varekostnader (og frakt av varer), for eksempel konto 4300 for kjøp av varer du skal selge videre.
  5XXX: For utgifter ved å ha ansatte (som lønn).
 • 6XXX: Driftsutgifter (kontorutgifter, småutstyr, ting som forbrukes i selskapet).
 • 7XXX: Diverse andre utgifter.
 • 8XXX: Finansinntekt og -kostnad (for eksempel renteinntekt). Det er summen av 3XXX minus 4XXX til 8XXX som viser overskuddet ditt og hvor mye du skal skatte av.

Hvordan velge riktig regnskapskonto

Den enkleste måten å velge riktig regnskapskonto på, er å bruke Fikens gratistjeneste Kontohjelp. Her kan du søke på det du har kjøpt eller solgt, som «hammer» eller «programvare», så foreslår vi hvilken konto det skal settes på.

Når det kommer til utgifter, så er ikke det aller viktigste at kostnaden havner på akkurat riktig konto, men at utgiften (1) Er relevant for foretaket ditt (altså at den over hodet skal inn i regnskapet ditt), og (2) At mva-satsen blir riktig. Det er ikke alltid det finnes én "riktig" konto, men hvis disse to punktene er riktig, blir både skatt og mva korrekt, og det er det aller viktigste.

Det som avgjør hvilken inntektskonto et salg skal inn på, er hva slags type vare/tjeneste du har solgt.

 • Vare (for videresalg): Varer du har kjøpt inn og videreselger uten å gjøre noe med de, som for eksempel en sykkel.
 • Vare (egenprodusert): Varer du lager selv, som for eksempel en strikket genser.
 • Tjeneste: Alt du selger som ikke er et fysisk produkt, som for eksempel en konsulenttime.
 • I tillegg til dette, er også mva-satsen avgjørende for hvilken konto i 3000-serien salget skal inn på. De fleste varer og tjenester har 25 prosent mva, men noen er også fritatt eller unntatt fra mva. Se mva for forklaring på forskjellen på disse.