Regnskapsloven

Regnskapsloven gir retningslinjer for oppsettet av et årsregnskap og angir innholdet det skal inneholde. Denne loven gjelder hovedsakelig for aksjeselskap og andre større foretak, og dermed unntas de fleste enkeltpersonforetak fra kravene i denne loven.

Foretak som omfattes av Regnskapsloven:

Bare spesifikke typer foretak er forpliktet til å levere årsregnskap og dermed overholde regnskapsloven. Dette inkluderer:

Alle Aksjeselskap:
Uavhengig av størrelse er alle aksjeselskap underlagt kravene i regnskapsloven.

NUF Drives fra Norge:
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som opererer fra Norge faller også inn under lovens bestemmelser.

Samvirkeforetak med over 2 millioner i årlig salgsinntekt:
Samvirkeforetak med en årlig salgsinntekt over 2 millioner kroner er pålagt å levere årsregnskap.

Borettslag:
Borettslag, som juridiske enheter, er underlagt regnskapslovens krav.


Enkeltpersonforetak med verdier over 20 millioner kroner eller over 20 årsverk:
Enkeltpersonforetak med eiendeler verdsatt over 20 millioner kroner eller med mer enn 20 årsverk i gjennomsnittlig antall ansatte faller inn under
loven.


Stiftelser og andre større foretak:
Stiftelser og enkelte andre større foretak eller unike forretningsformer er også omfattet av regnskapsloven.

 

Regnskapsplikt:

Regnskapsplikt refererer til forpliktelsen til å levere årsregnskap og bør ikke forveksles med bokføringsplikt, som fokuserer på plikten til å føre regnskap.