Regnskapsplikt

Regnskapsplikt betyr at du må levere inn et årsregnskap til Brønnøysundregistrene. Årsregnskapet er en oversikt over et gitt års hendelser i foretaket ditt, og den økonomiske statusen på slutten av året.


Hvilke selskaper har regnskapsplikt

Hovedregelen er at disse selskapsformene har regnskapsplikt: AS, ASA, NUF, stiftelser, borettslag, boligbyggelag, statsforetak, verdipapirfond og partrederi.

Enkeltpersonforetak, DA/ANS, og andre typer foretak kan også ha regnskapsplikt. Det som avgjør, er om man oppfyller visse kriterier (for eksempel høy omsetning – over 20 millioner).

Se full liste over kriteriene for hvem som er regnskapspliktig på brreg.no.


Når må regnskapspliktige levere årsregnskap

Fristen for å sende inn årsregnskap er 31. juli. For regnskapsåret 2022 er altså fristen 31. juli 2023. Altinn opplyser om at: «Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen én måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.»

Så mens fristen for å utarbeide årsregnskapet er 30. juni, så er 31. juli fristen for å levere det. Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven (Lov om årsregnskap) og godkjennes av generalforsamlingen.

Før du leverer årsregnskapet, må du levere skattemeldingen (næringsoppgaven) – fristen for det er 31. mai.


Store selskaper må også levere årsberetning

En årberetning er en redegjørelse fra styret og daglig leder som blant annet sier noe om utviklingen i bedriften og forutsetningene for fortsatt drift. Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men kommer i tillegg.

De som defineres som «små foretak» skal ikke levere årsberetning, og de fleste regnskapspliktige virksomheter er små i regnskapsmessig forstand: Foretaket ditt må ha salgsinntekter på over 70 millioner kroner for å karre deg ut av kategorien små foretak.

Du finner utfyllende informasjon om utarbeidelse av årsberetning hos Lovdata.