Reindriftsfradrag

Reindriftsfradrag er et fradrag driftere av rein kan få, så fremt de har jobbet med reindrift over halvparten av det gjeldende inntekståret.

Skattefradraget trekkes naturlig nok fra før skatten beregnes (trekkes fra alminnelig inntekt), og består av et standard, inntektsuavhengig fradrag på 93 000 kr (for 2022). På toppen av dette kan du få et fradrag på 38 prosent i all inntekt som overstiger denne summen, inntil maksfradraget på 195 000 kr.

Dette vil si at om reindriftseieren i 2022 har over 361 421 kr i alminnelig inntekt fra reindrift, vil hen få maksimalt reindriftsfradrag, og dermed få 42 900 kr i redusert skatt (22 prosent av 195 000) som følge av reindriftsfradraget.

Skatteloven sier at det kun er personlige reineiere som kan få fradraget (altså selvstendig næringsdrivende), og ingen kan få mer enn ett reindriftsfradrag. Dette gjelder også ektefeller som skattlegges sammen, og ektefeller som driver virksomheter hver for seg.

Reindriftsfradraget skal havne i den personlige skattemeldingen (selvangivelsen) din automatisk (men dette må du kontrollere før du leverer). Fradraget skal altså ikke inn i regnskapet til foretaket ditt. For beregning av din skatt som reindriftseier, kan du gå inn på skattekalkulatoren til Skatteetaten, og legge inn forventet overskudd og personinntekt.