Rente

Rente er et begrep som brukes for å beskrive prisen man betaler for å låne penger, eller pengene man mottar fordi man har penger stående på konto i banken. Renten er en viss prosent av summen man har lånt, eller en viss prosent av summen man har stående i banken. Renten kan være fast eller flytende (variabel).

Rente oppgis altså vanligvis som en prosentsats, hvor for eksempel et lån eller innskudd på 1000 kr med rentesats på 1,5 prosent gir 15 kr i årlig rente. Renteprosenten du får kalles gjerne rentesats, eller rentefot.

Hvor mye rente du må betale på et lån varierer fra bank til bank, og kommer blant annet an på hvilken type lån du skal ha, hvor mye egenkapital du har og hva du kan stille med i sikkerhet for lånet.

På samme måte avgjøres renten på sparepengene av hvor mye sparepenger du har – f.eks. 3,25 prosent rente på innskudd opp til 2 millioner.

Hvorfor må du betale rente

Du må betale rente fordi bankene vil ha kompensasjon for at de låner deg penger («Free Money» er en fantastisk Patti Smith-sang, men det er ikke et produkt banker leverer). Mer spesifikt vil bankene ha kompensasjon for:

  • Risikoen det innebærer å låne ut penger – det kan jo være at du ikke betaler tilbake.
  • Inflasjon (penger har en tendens til å synke i verdi, og rentene veier opp for dette).
  • Hva er nominell rente og effektiv rente
    Nominell rente er den rentesatsen du må betale på lånet ditt i banken. For ekempel 1,5 prosent rente på et boliglån på 3 millioner.


Effektiv rente er denne rentesatsen (1,5 prosent) pluss andre utgifter og gebyrer på lånet, f.eks. etableringsgebyr og termingebyr.

Hva er realrente

Realrenten er rentenivået/renten etter at det/den er justert for inflasjon. Inflasjon er, enkelt forklart, at prisen på varer og tjenester blir høyere, og penger dermed blir mindre verdt/du får mindre for dem.

Realrenten kan beskrives som den reelle renten, og gir et mer nøyaktig bilde av renten enn nominell rente (som er renten før den er justert for inflasjon).

Hva er styringsrenten

Styringsrenten er renten som norske banker får på sine innskudd i Norges Bank. Renten settes også av Norges Bank (Sentralbanken), og de bruker den til å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Styringsrenten kan forandre seg flere ganger i løpet av et år.

Hva er forskjellen på fastrente og flytende rente
Enkelt forklart: Fastrente forandrer seg ikke – flytende rente forandrer seg i takt med styringsrenten.

Hvis du tar opp et lån og renten er veldig god (altså lav), og du tror den kommer til å stige i fremtiden, kan det være lønnsomt å velge fastrente. Da vil du ha den samme rentesatsen frem til lånet er nedbetalt.

Hva er renters rente

Renters rente har med sparing/penger på konto å gjøre. La oss si at du setter 10 000 kr i banken, og får 2 prosent rente på dette beløpet. Neste år har du 10 200 kr på denne kontoen, og får da renter på både den opprinnelige summen du satte inn, og på rentene – altså får du rente på rentene. Selv med samme rentesats vil du dermed få betalt et større og større kronebeløp i rente hvert år. Dette er renters rente.