Representasjon

Representasjon omfatter utgifter til å etablere eller vedlikeholde forretningsforbindelser og inngå avtaler. Typisk involverer det arrangementer hvor selskapets representanter deltar og viser gjestfrihet gjennom gaver eller servering av mat og drikke. Det er viktig å merke seg at gaver, reiser, og mat og drikke til ansatte ikke regnes som representasjon, men følger lover og regler for naturalytelser.

Når det gjelder skattefradrag for representasjon, kan man innenfor visse rimelighetsgrenser få fradrag for beskjeden representasjon. Dette inkluderer vanligvis måltider som serveres for potensielle kunder eller samarbeidspartnere. Kostnaden per person for disse måltidene kan ikke overstige et visst beløp når de serveres utenfor arbeidsstedet. Når måltidene serveres på arbeidsstedet, gjelder det ingen beløpsgrense.

Ved å følge spesifikke regler kan bedrifter dra nytte av skattefradrag for rimelige mengder øl og vin sammen med måltider, men det er viktig å være oppmerksom på begrensningene når det gjelder servering av brennevin.

Generelt sett gir fradragsberettigede utgifter rett til å betale mindre skatt eller mva enn inntekten ellers skulle tilsi. Disse utgiftene reduserer overskuddet (for skattefradrag) eller skyldig mva (for mva-fradrag) når de blir registrert som kostnader i regnskapet.