Reskontro

En reskontro fungerer som en spesifisert underkonto til de generelle regnskapskontoene i regnskapet ditt (hovedbokskontoene). Reskontroer tas i bruk for å detaljere en regnskapskonto ytterligere. Det er for eksempel et lovpålagt krav å opprette en unik reskontro for hver kunde og leverandør når en handel er fakturert, men ikke umiddelbart avregnet.

Transaksjoner som fakturaer, kreditnotaer, og betalinger med kunder eller leverandører bokføres på respektive reskontroer. Dette gir en klar oversikt over fakturerte beløp, innbetalinger, og eventuelle utestående fordringer. Reskontroer kan også anvendes for andre regnskapskontoer, slik som bankkonti.

Kundereskontro

Tilgodehavender fra kunder bokføres på konto 1500 i regnskapet. Når en faktura opprettes, og betaling fra kunden forventes på et senere tidspunkt, registreres det fakturerte beløpet på denne kontoen inntil betalingen er bokført.

For å skille mellom fakturerte beløp, krediteringer, og betalinger mellom ditt foretak og hver enkelt kunde, etableres en reskontro for konto 1500 for hver spesifikke kunde. De fleste regnskapssystemer genererer automatisk en reskontro når en ny kunde legges til.

Eksempelvis vil en faktura på 1000 kr til en kunde med kundenummer 10001 registreres på reskontro 1500:10001. Identifiserbare kundetilgodehavender er nødvendig og kan ikke registreres på konto 1500 uten en tilhørende reskontro. Konto 1500 vil også vise en total, som representerer summen av alle reskontroene, det vil si det totale beløpet til gode fra alle kunder.

Bokføringspliktige er pålagt å registrere kundetilgodehavender på kundereskontro.

Leverandørreskontro

Gjeld til leverandører bokføres på hovedbokskontoen 2400. Når en faktura mottas, og betaling til leverandøren er forventet på et senere tidspunkt, registreres det fakturerte beløpet på denne kontoen inntil betalingen er bokført.

For å skille mellom fakturerte beløp, krediteringer, og betalinger mellom ditt foretak og hver enkelt leverandør, etableres en reskontro til konto 2400 for den spesifikke leverandøren. De fleste regnskapssystemer genererer automatisk en reskontro når en ny leverandør registreres.

For eksempel vil en faktura på 1000 kr fra en leverandør registrert med nummer 20001 i ditt regnskap, bokføres på reskontro 2400:20001.

Gjeld til leverandører, som må være til identifiserbare leverandører, kan ikke registreres på konto 2400 uten en tilhørende reskontro. Konto 2400 vil også inkludere en total, som er summen av alle reskontroene, altså det totale beløpet du skylder til alle leverandører.

Bokføringspliktige er pålagt å registrere leverandørgjeld på leverandørreskontro.