Restskatt

Restskatt er et betalingskrav fra Skatteetaten. Når privatpersoner eller selskaper får krav om å betale restskatt, er det fordi de har betalt inn for lite skatt for et tidligere inntektsår (vanligvis forrige år). For inntektsåret 2022 skjer skatteoppgjør kontinuerlig mellom slutten av mars og slutten av oktober i 2023, og når det er klart, får man vite om man må betale restskatt, eller om man får tilbake penger på skatten.

Restskatt er altså skatten som gjenstår å betale etter løpende innbetalinger av skatt gjennom året. For ansatte gjøres løpende skattebetaling via skattetrekk, mens næringsdrivende betaler forskuddsskatt.

Vi kan bruke inntektsåret 2023 som eksempel for å forklare restskatt:

For lønnsmottagere/personlige skatteytere: Arbeidsgivere trekker skatt etter skattekortet gjennom året. Skatteyteren leverer skattemeldingen for 2023 innen 31. april 2024. Her får Skatteetaten den fulle oversikten over skatteyterens inntekt og innbetalte skatt. Skattetrekket arbeidsgiveren gjør kalles forskuddstrekk fordi skatten trekkes i løpet av 2023, før det endelige skatteoppgjøret er klart en gang mellom mars og oktober i 2024. Når skatteoppgjøret er klart, blir det klart om skatteyteren har betalt inn for mye skatt, og får penger tilbake på skatten, eller om vedkommende har betalt inn for lite i skatt, og derfor må betale restskatt (baksmellen).

Gangen i dette et det samme for næringsdrivende med den forskjell at: (1) Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger i løpet av 2023 basert på overskuddet fra 2022 eller forventet inntekt i 2023, og (2) Aksjeselskap betaler skatten for 2023 i to terminer i februar og april i 2023. Både enkeltpersonforetak og og aksjeselskap leverer skattemelding (næringsoppgave) for 2023 innen 31. mai 2024, og når skatteoppgjøret er klart en gang på høsten 2024 (som regel i oktober), blir det klart om de har betalt inn for mye, for lite, eller akkurat passe skatt, og følgelig om de får penger tilbake på skatten, eller om de må betale restskatt.

Hvorvidt du som næringsdrivende får restskatt eller ikke, kan du enten beregne når du avslutter et regnskapsår, eller vente på Skatteetatens beregning i forbindelse med at skatteoppgjøret er klart. En vanlig grunn til at du får restskatt, er at du har tjent mer enn du regnet med – uten å ha bestilt et nytt, høyere krav til forskuddsskatt fra Skatteetaten.