Resultat

Resultatet, en grunnleggende økonomisk indikator, representerer differansen mellom inntekter og utgifter i en gitt periode. Det gir et klart bilde av et selskaps økonomiske helse ved å vise om det har oppnådd overskudd (positivt resultat) eller underskudd (negativt resultat).

Vanligvis angis resultatet enten før eller etter skatt. Årsregnskapet til en bedrift inkluderer vanligvis begge deler. For eksempel kan resultatrapporten vise både bruttoresultatet og nettoresultatet etter at skatter er trukket fra.

La oss si at et selskap har solgt varer og tjenester for 1 million kroner, og i samme periode hatt utgifter på 700 000 kroner. Resultatet for perioden vil da være 300 000 kroner – dette indikerer at selskapet har oppnådd overskudd.

Det er viktig å være oppmerksom på at inntekter beregnes ut fra fakturerte beløp, ikke faktiske innbetalinger. Dette innebærer at et selskap teoretisk sett kan vise et positivt resultat på papiret uten å ha mottatt pengene. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til både inntekter og likviditet når man vurderer et selskaps økonomiske situasjon.