Resultatregnskap


Et resultatregnskap presenterer en bedrifts inntekter og utgifter, kategorisert i driftsinntekter og -utgifter, samt finansinntekter og -kostnader, som inkluderer renter og tap ved salg av aksjer. For aksjeselskaper er skattekostnader også inkludert. Dette regnskapet er en del av årsregnskapet, som er obligatorisk for alle regnskapspliktige selskaper å innlevere.

Gjennom resultatregnskapet kan man se om et selskap opererer med overskudd eller underskudd, og det gir innsikt i selskapets lønnsomhet.

Innlevering og publisering av årsregnskapet, inkludert resultatregnskapet, er viktig for å sikre transparens i næringslivet. Det gjør at interessenter som kredittinstitusjoner, kunder, leverandører og konkurrenter, kan få innsyn i bedriftens økonomiske stilling.